بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

راهنمای متقاضیان

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره ماراهنمای متقاضیان
تهیه زمین صنعتی

تهیه زمین صنعتی

تخصیص زمین در شهرک های صنعتی:

۱- مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات مربوط به شهرکهای صنعتی استان از واحد برنامه ریزی و امور تولیدی
۲- ارائه جواز تاسیس صادره از وزارت صنایع و معادن و یا یکی از سازمانهای ذیربط و همچنین ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت برای اشخاص حقیقی و برای اشخاص حقوقی، کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آگهی ثبت شرکت و کپی شناسنامه اعضای هئیت مدیره شرکت
۳- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی
۴- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی (توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان)
۵- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه
۶- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی
۷- تحویل زمین به مجری طرح یا نماینده ایشان
۸- ارائه نقشه های ساختمانی توسط مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان
۹- دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان
۱۰- شروع عملیات اجرائی ساخت و ساز واحد صنعتی
۱۱- دریافت پایان کار (بصورت رایگان) از شرکت شهرکهای صنعتی استان


اجرای طرح در خارج از شهرک های صنعتی:

۱- انتخاب زمین با رعایت مقررات صنعتی از جمله ممنوعیت ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ... ، مقررات زیست محیطی و ...
۲- معرفی محل زمین به دستگاههای اجرائی ذیربط از جمله محیط زیست و در صورت ضرورت اداره کل نظارت بر مواد غذائی، داروئی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور
۳- تایید نقشه ساختمانی توسط واحد مرتبط در وزارت کار و امور اجتماعی
۴- اخذ پروانه ساخمانی از شهرداری و یا فرمانداری منطقه محل اجرای طرح
۵- پیگیری مراحل تامین آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه خانه فاضلاب و ...

راهنمای متقاضیان