بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

اعضای شرکت

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره مااعضای شرکت

فاطمه عطاردی

مدیر اداری و مسئول دفتر

سمیه کاظمیان

مدیر مالی

حاج محمد جنتی

مسئول تاسیسات و فضای سبز

محمد داوری فریمانی

مسئول انتظامات

سمانه رضایی

سرپرست تصفیه خانه و

کارشناس HSE

محدثه عطار

کمک حسابدار و مسئول وصول مطالبات

مرضیه عباسپور

مسئول درمانگاه

مهدی خیرخواه

مسئول امور اداری و سایت

جواد جهاندوست

مسئول آتش نشانی

رضا پورقربانی

مسئول کمیسیون و حمایت قضایی