بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

راهنمای متقاضیان

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره ماراهنمای متقاضیان

پرسش های متداول


۱) حداقل زیربنای تخصیصی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به چه میزان است؟
شرکتهای استانی می توانند با بررسی طرح متقاضیان در واحد فنی مطابق جواز تأسیس صادره از مراجع ذیصلاح و تصویب در هیأت مدیره محترم شرکت استانی و با رعایت استفاده حداکثری از اراضی صنعتی واگذار شده با حفظ حرایم و مقررات ساخت و ساز شهرکها و  نواحی صنعتی اقدام لازم را معمول نمایند.

۲) واحدهای صنفی (تولیدی)شامل چه واحدهای می باشد؟
واحدهای صنفی (تولیدی) شامل کلیه صنوف تولیدی می باشند که از صنف خود پروانه تولیدی ارائه نمایند. (به طور مثال: تولیدی لوستر، بلور، چینی و ...)

 
۳) مجوز لازم برای واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحدهای صنفی تولیدی چیست؟
مجوز لازم برای واگذاری زمین، پروانه تولیدی از صنوف و یا دستگاه های ذیربط می باشد.

۴) آیا ایجاد زون صنوف تولیدی، توزیعی و یا تجاری نیازبه اخذ مجوز از معاونت عمران و محیط زیست سازمان دارد؟
درصورتیکه اراضی صنعتی توسط معاونت عمران و محیط زیست سازمان برای احداث صنوف تولیدی، توزیعی، خدماتی و یا تجاری تغییر کاربری گردد با رعایت شرایط مندرج درجدول (۱) از ماده (۶) دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳ سازمان بلامانع می باشد.

۵) نحوه اعمال تخفیفات و تشویقات ابلاغی از سوی مقام عالی وزارت بر جداول شماره های (۱-۲) و (۲-۲) در دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳ چگونه است؟
مطابق تبصره یک ماده (۱۱) از فصل دوم دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳ شرکت می تواند بر اساس و انتخاب متقاضیان واحدهای صنعتی از شرایط مندرج در جدول شماره(۱-۲) و یا (۲-۲) استفاده نماید لیکن اعلام مشوقهای اعلامی ابلاغیه شماره ۴۰/۳۰۸۰ مورخ ۹۳/۲/۹ مقام عالی وزارت مازاد بر مقررات موجود در دستورالعمل مذکور بوده که به منظور حمایت و ترغیب سرمایه گذاران جهت استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی وضع شده است فلذا  مطابق بند (۴) ابلاغیه وزیر محترم، تنفس قابل اعمال برای قراردادهای منعقده تنها شامل جدول شماره (۱-۲) می باشد.

۶) نحوه اخذ هزینه خدمات مازاد بر تعهد اجرا نشده چگونه است؟
با عنایت به تاریخ واگذاری قراردادها و حق انتفاع خدمات واگذار شده و تعهد شده در زمان عقد قرارداد، حق بهره برداری خدمات مازاد را مشخص و قدرالسهم آن را برای هر یک از قراردادهای منعقده محاسبه و نسبت به اخذ آنها به قیمت روز اقدام گردد.

۷) در ماده ۱۵ دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳، اعمال هزینه تعدیل جهت اقساط سررسید نشده ای که استمهال گردیده اند به چه نحوی می باشد؟
مطابق مفاد ماده مذکور شرکتهای استانی در صورتیکه طرفهای قرارداد بدهی معوق تعیین تکلیف نشده نداشته و قبل از زمان سررسید قسط تقاضای استمهال نمایند مجاز به استمهال حداکثر دو قسط به مدت ۶ ماه بدون هزینه تعدیل مشروط به جایگزین کردن سفته های جدید  می باشند.

۸) شروع اقساط پس از مهلت (یکسال تنفس) طبق جدول شماره (۲-۲) از چه زمانی می باشد؟
مطابق تبصره (۱) از ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور، در صورتیکه متقاضیان واحدهای صنعتی شرایط مندرج در جدول شماره (۲-۲) را انتخاب نمایند اقساط آنها به مدت ۱۲ ماه به تعویق افتاده و آن شرکت محترم می تواند پس از آن شروع به دریافت اقساط نمایند.

۹) نحوه دریافت مفاصا حساب دارایی در زمان نقل و انتقال از سوی شرکت استانی چگونه است؟
هرگونه مفاصا حساب دارایی بایستی از اداره کل دارایی استان توسط متقاضی اخذ گردد.

۱۰) حق شارژ در شهرکهای صنعتی از چه نوع قراردادهایی و یا واحدهایی باید دریافت گردد؟
حق شارژ از کلیه قراردادهای منعقده که زمین به آنها واگذار و تحویل گردیده قابل دریافت می باشد.
 
۱۱) نحوه اعطای تخفیف بهره برداری پیش از موعد به قراردادهایی که از تنفس در پرداخت اقساط استفاده کرده اند چگونه است؟
مطابق ماده (۱۸) و تبصره ذیل آن دستورالعمل سال ۹۳ سازمان بایستی اقدام گردد.

۱۲) نحوه فروش زمین به دفاتر پیشخوان دولت به چه صورت است؟
مطابق ماده (۶) دستورالعمل بهره برداری مشمول بنگاه خدمات عمومی انتفاعی می باشد.

۱۳) تاریخ اخذ اولین قسط پس از تنفس ابلاغی وزیر محترم به چه نحوی می باشد؟
مطابق تعریف بند (۴) ابلاغیه وزیر محترم برای مناطق برخوردار (۶) ماه و برای مناطق غیر برخوردار (۱۲) ماه تنفس می باشد و اولین قسط پس از اعطای مهلت مذکور بایستی اخذ گردد.

۱۴) آیا تخفیفات ابلاغی از سوی وزیر مازاد بر تخفیفات اشاره شده در ماده(۲۱) دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳ سازمان می باشد؟
خیر، مجموع درصد تخفیفات و مشوقات اعطاء شده یک قرارداد، نباید بیشتر از شصت درصد (۶۰٪) باشد.

۱۵) نحوه فروش زمین به گمرکات در شهرکهای مرزی به چه صورت است ؟
با عنایت به نوع کار و خدمات گمرکات در کلیه شهرکها و نواحی صنعتی کشور بایستی مطابق طرح و زمین وزیر ساخت های مورد نیاز، پس از تصویب در هیات مدیره محترم شرکتهای استانی به مجمع عمومی سازمان جهت تصمیم گیری ارسال گردد.

۱۶) تخفیف در قیمت حق بهره برداری کلیه نواحی صنعتی و شهرکهای صنعتی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته به چه میزان است؟
هیات مدیره مجاز است با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و متناسب با تامین اعتبارات از محل طرحهای عمرانی استانی، کمکهای بلاعوض از منابع داخلی و یا جبران از محل درآمد مناطق برخوردار استان حداکثر تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف در قیمت حق بهره برداری کلیه نواحی صنعتی و شهرکهای صنعتی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته که بر اساس فهرست مصوب هیات  وزیران مشخص می شوند منظور نماید.

۱۷) آیا اقساط معوق از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت به چه نحوی مشمول تعدیل می گردد؟
اقساط معوق مطابق ماده (۱۳) دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳ از تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت با لحاظ تعدیل مطابق آخرین شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد.

۱۸) در خصوص محاسبه مابه التفاوتها جهت اقساط معوق آیا شرکتهای استانی می توانند بصورت همزمان از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) دستورالعمل بهره برداری استفاده نمایند؟
خیر، شرکتهای استانی نمی توانند بصورت همزمان از سه ماده دستورالعمل برای یک قرارداد استفاده نمایند و تنها مجاز به استفاده از یک ماده می باشند.

۱۹) شرایط تخفیف برای عرصه های بزرگ و ناهموار در چه زمانی قابل اعطا می باشد؟
قبل از انعقاد قرارداد محاسبه و با تکمیل جدول گزارش توجیهی، فنی و اقتصادی و رعایت موارد مندرج در بندهای ۱۴ و ۱۵ پاورقی در ماده مذکورو پس از اخذ پروانه بهره برداری اعمال می گردد.

۲۰) آیا تخفیفات مربوط به نواحی صنعتی روستایی با ماده (۲۱) مغایرت دارد؟ به چه صورت باید عمل نمود؟
خیر هیچگونه مغایتی ندارد. بدلیل اینکه تخفیفات مربوط به نواحی صنعتی مشمول واحدهایی می باشد که قصد تبدیل قرارداد داشته و بایستی مطابق ماده (۲۹) دستورالعمل بهره برداری سال ۹۳ اقدام گردد لیکن تخفیفات ماده (۱) برای متقاضیانی می باشد که قصد خرید اراضی و انعقاد قرارداد نواحی صنعتی را داشته باشند.

راهنمای متقاضیان

اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه اطلاعیه بخشنامه بخشنامه بخشنامه سمینار دعوتنامه ابلاغ تمدید مهلت اعتبار دستورالعمل مشوقات به واحدهای صنعتی اطلاعیه جلسات ویژه تجاری اطلاعیه مصوبه هیئت وزیران اطلاعیه خدمات غیرحضوری سازمان به کلیه کاربران لزوم ثبت آمار تولید در سامانه و دریافت تاییدیه اطلاعیه بخشودگی جرائم اطلاعیه اطلاعیه فرم ارزیابی متقاضیان ارز برای واردات مواد اولیه ارسال فرم کارفرمایان متقاضی جذب کارورزان به تامین اجتماعی اطلاعیه معرفی واحدهای صنعتی نمونه در خصوص بهبود وضعیت مدیریت مصرف آب درج رایگان آگهی‌های تبلیغاتی در مجموعه تبلیغاتی شهر قشنگ اطلاعیه اعلام میزان صادرات واحدهای شهرک اطلاعیه استفاده از خدمات ریلی در ایام نوروز اطلاعیه پرداخت مطالبات کارگری اطلاعیه ارزش معاملاتی شهرک صنعتی کاویان دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی اطلاعیه برگزاری دومین جشنواره برند های برتر ملی اطلاعیه کارگاه های آموزشی بهمن ۹۶ اتاق بازرگانی اطلاعیه در خصوص پیگیری مشکل قطعی برق شهرک اطلاع رسانی دوره های آموزش مجازی اطلاعیه آمادگی جهت محدودیت مصرف گاز در فصل سرد اصلاح و بروزرسانی اطلاعات هویتی در سامانه بهین یاب شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی اطلاعیه استفاده از تسهیلات خارجی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه اطلاعیه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب اصفهان مصاحبه با مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان لزوم پیش بینی سوخت لازم، جهت فصل سرما اطلاعیه محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین اعطای تسهیلات توسط سپاه برگزاری دوره های تخصصی کوتاه مدت بخشنامه ترخیص کالا