بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

اعضای هیات مدیره

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره مااعضای هیات مدیره

آقای حمیدرضا تقوایی

رئیس هیئت مدیره

خانم هما جمیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای حمیدرضا حجازی

عضو هیئت مدیره

آقای غلامرضا صباغی

عضو هیئت مدیره

آقای وحید تعقیبی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره