بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

اعضای هیات مدیره

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره مااعضای هیات مدیره

آقای حمیدرضا تقوایی

عضو هیئت مدیره

آقای داریوش امانیان

عضو هیات مدیره

آقای حمیدرضا رضازاده

عضو هیات مدیره

آقای علیرضا کامرانی

عضو هیات مدیره

آقای محمد مقید نیا

رئیس هیات مدیره