بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

آمار و اطلاعات

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره ماآمار و اطلاعات
آمار شهرک ها و نواحی صنعتی

آمار شهرک ها و نواحی صنعتی

شهرک ها و نواحی صنعتی:

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع

مصوب

در حال بهره برداری

تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۹۵۲

۷۷۹

 

امکانات زیر بنائی شهرک ها و نواحی صنعتی:

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع

 آب

برق گاز تلفن

 فیبر نوری

تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی دارای

۷۶۹

۸۰۵

۵۴۰

۶۹۸

۲۹۳

 

قراردادهای منعقده:

تا پایان شهریور سال۱۳۹۵

موضوع

تعداد قراردادهای منعقده

    مساحت واگذاری ( هکتار )

   قراردادهای منعقده در شهرک ها و نواحی صنعتی

۶۷۳۲۲

۳۱۲۱۷

 

وضعیت پروژه های محیط زیست:

وضعیت پروژه های محیط زیست

ردیف

موضوع

واحدسنجش

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

۱

تصفیه خانه های در حال بهره برداری

تصفیه‌خانه

۲۱۳

۲

شهرک ها و نواحی دارای تصفیه خانه در حال بهره برداری

شهرک و ناحیه

۱۸۸

۳

تصفیه خانه های در دست ساخت

شهرک و ناحیه

۲۲

۴

تصفیه خانه های در حال طراحی

شهرک و ناحیه

۴۷

۵

نسبت واحدهای صنعتی تحت پوشش تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری رسیده

درصد

۷۴

۶

شبکه فاضلاب

شهرک و ناحیه

۲۸۶

۷

استفاده مجدد از پساب

شهرک و ناحیه

۵۳

۸

مطالعات کمی و کیفی پسماندها

سیستم

۴۳

۹

پروژه های ارزیابی زیست محیطی

شهرک و ناحیه

۲۰۱

۱۰

استقرار سیستم ایزو ۱۴۰۰۱ در تصفیه خانه های فاضلاب

شهرک و ناحیه

۴۱

۱۱

تعداد ایستگاه های آتش نشانی

شهرک و ناحیه

۲۰۵

۱۲

تعداد ماشین های  آتش نشانی

ماشین

۲۴۳

واحدهای صنعتی:

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع

تعداد واحدها

اشتغال (نفر)

   واحدهای به بهره برداری رسیده
شهرک ها و نواحی صنعتی

۳۸۳۶۹

۷۷۸۶۳۹

 

مجتمع های کارگاهی: 

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع در حال احداث تکمیل شده واگذار شده به بهره برداری رسیده
تعداد واحدهای کارگاهی ۲۷۳ ۳۷۰۴ ۳۲۵۹ ۲۶۴۰

 

شهرک های فناوری:

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع مصوب در حال مطالعه(غیرمصوب)   در دست ساخت به بهره برداری رسیده
تعداد شهرک های فناوری

۷

۲ ۲ ۵
 
مراکز خدمات فناوری و کسب و کار:

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع در حال مطالعه در دست ساخت  به بهره برداری رسیده
تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار ۰ ۸ ۳۳
 
مجتمع های فناوری اطلاعات (IT) و خدمات نرم افزاری:

تا پایان شهریور سال ۱۳۹۵

موضوع در حال مطالعه در دست ساخت  به بهره برداری رسیده
 تعداد مجتمع های فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری ۰ ۱ ۲

 

تاریخ به روز رسانی:۱۳۹۵/۰۹/۰۹

آمار و اطلاعات