بازدید کننده گرامی؛ به وبسایت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان خوش آمدید.

  • تلفن تماس

  • ۰۵۱ ۳۴۶۹۰۰۹۱-۹۳

line
  • شهرک صنعتی کاویان فریمان

  • خراسان رضوی، کیلومتر ۴۵ جاده مشهد-فریمان

line

درباره شرکت

شهرک صنعتی کاویان فریمان
صفحه نخستدرباره مادرباره شرکت
درباره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان

درباره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان

موضوع فعالیت شرکت خدماتی شهرک صنعتی کاویان فریمان به شرح ذیل می باشد:

  • تسهیل تعامل واحد های مستقر در شهرک با دست اندرکاران بخش صنعتی و اقتصادی کشور
  • انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی و آئین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد.
  • انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک صنعتی کاویان را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.
  • انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک صنعتی کاویان فریمان

درباره شرکت